Contact

De recreatiegroep
danste op woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur
in MFA Het Schakelveld, Witterhoofdweg 1g te Assen o.l.v. Janine Smit.
Informatie:
Berdine Bijkerk (voorzitter), telefoonnummer 06-18 11 74 88
of via e-mail van de vereniging: trianthella.assen@gmail.com

De demonstratiegroep
oefent iedere donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
in het MFA Bastogne te Ansen o.l.v. Aukje Oosterkamp.
Boekingen en informatie:
Gerda van Donk (zakelijk leidster) tel. 06-12 07 92 16
of via e-mail: dansgroeptrianthella@gmail.com

Overige gegevens Internationale Dansvereniging Trianthella:
Tel.nr.: 06-18 11 74 88 – Berdine Bijkerk (voorzitter)
E-mail: trianthella.assen@gmail.com


Privacywetgeving:
In verband met de privacywetgeving (AVG) het volgende:
Internationale Dansvereniging Trianthella heeft een eenvoudig (email-) adressenbestand voor de aankondiging van de jaarlijkse dansdag of andere activiteiten. Personen, die in het verleden één of meer van de activiteiten  hebben bezocht, zijn opgenomen in dit bestand en worden van de activiteiten op de hoogte gehouden.
Als u deze vorm van dienstverlening niet (langer) op prijs stelt en uit ons bestand verwijderd wil worden, verzoeken wij u dit per mail aan ons kenbaar te maken. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen.
Bij geen reactie gaan wij er van uit dat opname in ons bestand geen bezwaar is.
Alle groepsmails worden in BCC verzonden